20150204_164415

| Referensobjekt

Ytterbelsyning på villa i Ekeby-Almby.

Projektet utfördes våren/sommaren 2014.

Kundens privata bilder.

20150204_164352

IMAG0823[1]

| Referensobjekt

Ny matning samt installation av mekanisk frånluft på Kantarellvägen 8. Blev kanonbra :)

IMAG0802[1]

| Referensobjekt

Nytt hemmabiorum är på G. Nya spottar och ny central på Kantarellvägen 8.

1[1]

| Referensobjekt

Nya spottar i takfoten. Styrningen sker med astrour. Strömstaregatan 15.