Felsökning – Det ni kan testa innan ni ringer

 

-Jordfelsbrytare

Om jordfelsbrytaren löser ut rekommenderas följande åtgärder:
Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut direkt igen tyder det förmodligen på ett tillfälligt fel eller en tillfällig störning. Jour behövs förmodligen inte men vi kommer gärna på dagtid och undersöker det.

Om jordfelsbrytaren löser ut direkt igen. Ett allvarligt fel kan ha inträffat. Ring oss.

 

-Lampor har slocknat men enbart på några platser i huset.

Kontrollera säkringarna. Om säkringarna är hela, kontrollera huvudsäkringarna. (Dom sitter ofta vid mätaren)

Om alla säkringar är hela och jordfelsbrytaren är tillslagen och felet kvarstår. Ring oss.

 

-Lampor glöder, LED-lampor flämtar & spis/häll är ur funktion.

Troligtvis en huvudsäkring trasig. Kontrollera elmätaren. I fönstret för förbrukning ska det stå L1, L2 & L3. Saknas någon av dessa så har en huvudsäkring gått sönder. Slå av huvudbrytaren på elmätaren, Byt ut alla tre för säkerhets skull, slå till huvudbrytaren. Om säkring löser ut direkt efter tillslag finns ett bestående fel.