| Referensobjekt

Ytterbelsyning på villa i Ekeby-Almby.

Projektet utfördes våren/sommaren 2014.

Kundens privata bilder.

20150204_164352